فواید درمانی و دارویی مار

فواید درمانی و دارویی مار

خواص و فواید درمانی و دارویی مار

فواید: کشیدن پیه آن مانع ریزش آب در چشم/ مالیدن پوست سوخته آن با روغن تخم کتان جهت نواصیر کهنه

آویختن پوستى که هر سال می‏اندازد بر ران زنان موجب سرعت تولد طفل

بخور آن جهت سقط جنین

طلاى تخم مار با سرکه و بوره جهت ازاله لک‏هاى سفید پوست.

ادامه مطلب فواید درمانی و دارویی مار