صبحانه مناسب ایرانی

 برای داشتن روحیه شاد و جسمی سالم صبحانه را فراموش نکنید.یکی از وعده های غذایی مهم که کمتر به آن اهمیت داده می‌شود صبحانه است درصورتی که لازم استبرای تهیه صبحانه مناسب، با تدبیر اقدام شود.

صبحانه مناسب ایرانی

صبحانه از جمله غذاهای اصلی در فرهنگ ایرانی بوده‌است که اکنون جایگاه سابق خود را از دست داده‌است. عدسی، حلیم وکله پاچه که تا همین اواخر، صبحانه رایج مردم بسیاری از مناطق ایران بود، ترکیب مناسبی از غلات (گندم) و حبوبات (عدس) و همچنین گوشت سفید (موجود در حلیم که معمولاً گوشت بوقلمون است) به اضافه مقادیری روغن خوراکی (افزایش انرژی‌زایی) است. به دلیل تقاضای زیاد برای این صبحانه کامل، یکی از مشاغل عدسی‌فروشی بود که اکنون تقریباً از بین رفته‌است. البته حلیم فروشی‌های وطباخی‌ها هنوز رونق دارند. خصوصاً در فصول سرد بسیار مورد استقبال قرار می‌گیرند. یکی از صبحانه های سنتی ایرانی کله و پاچه است

ادامه مطلب صبحانه مناسب ایرانی