فواید و خواص شیر زنان‏

خواص و فواید دارویی و درمانی  شیر زنان‏

شیر زنان‏
خوردن آن جهت تقویت مغز، رفع بى‏ خوابى، دفع سم عقرب دریایى، جهت نرم کردن حنجره، رفع سل و دق و یبوست، درمان مرض سینه، سرفه یبسى و خونریزى

انفیه آن جهت رفع سرسام، سردرد گرم، مالیخولیا، جنون صفراوى و دموى

چکاندن آن در چشم جهت رفع خشونت پلک آن و در گوش جهت درد و ورم گرم آن.

_________________________________________

ادامه مطلب فواید و خواص شیر زنان‏

خواص و فواید روغن‏ها

خواص و فواید روغن

سر شیر

کره یا روغن سر شیر یک روغن مفید و خوش طعم است

در صفحه بعد به فواید و مضرات این روغن تازه اشاره کرده ایم

روغن تازه بى‏ نمک عبارت است از روغن گاو، بز و گوسفند و گاومیش و بهترین آنها تازه خوشبو که از سر شیر گیرند.

روغن گاو لطی ف‏ترین و روغن گاو میش جنگلى از همه غلیظ تر و پرچرب‏ تر است.

ادامه مطلب خواص و فواید روغن‏ها